kolumbowie
  Pani Halina Garus
 
 

HALINA GARUS

       Halina Garus urodziła się 2 sierpnia 1922 roku w Częstochowie. Córka Jana i Marianny. Mieszkała w Częstochowie, w domu dziadków ze strony ojca, przy ulicy Kilińskiego 106, po wybudowaniu domu przez ojca pod numerem 76.


Uczęszczała do Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Nazaretanek ( przy ulicy Dąbrowskiego ). Wybuch wojny przerwał czasowo naukę, która szybko została wznowiona na zorganizowanych przez Siostry tajnych kompletach. Naukę ukończyła pomyślnie zdana maturą w roku 1948. Maturzystek było trzynaście.

W czasie okupacji należała do NSZ , a po scaleniu do Armii Krajowej. Przechodziła przeszkolenie sanitarne, po czym działała w drużynie sanitarnej „ ADA”, której dowódca była Anna Malko. Drużyna należała do zgrupowania pod dowództwem Jana Kościelnego, pseudonim „Maciej”. W działalności w AK posługiwała się pseudonimem „ Modrzewska „ Po wojnie wielokrotnie zatrzymywana i przesłuchiwana przez służby bezpieczeństwa. Aż do roku 1990 nie była członkiem żadnej organizacji kombatanckiej, dopiero w tymże roku złożyła wniosek o uprawnienia kombatanckie do Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Częstochowie. Była aktywna działaczką tego związku, członkiem Komisji Wojewódzkiej przy opiniowaniu dokumentacji weryfikacyjnej członków byłego ZBOWiD -u. Z dniem 30 października 2000 roku została mianowana na stopień podporucznika Wojska Polskiego.

W kwietniu 1944 roku została wywieziona na roboty do wsi Sałkowszczyzna w generalnej Guberni, gdzie pracowała do listopada 1944 roku. W grudniu 1944 roku przewieziona została do obozu pracy w Booßen, koło Frankfurtu, gdzie przebywała do kwietnia 1945. Wróciła do Częstochowy na podstawie przepustki z dnia 27.04.1945 roku.

W roku 1946 wyjechała do Łodzi i podjęła studia na SGH w Warszawie, oddział w Łodzi. W roku akademickim 1947/48. Ze względu na przynależność do AK została usunięta ze studiów. Zaczęła pracować w Wytwórni Filmów w Łodzi, najpierw jako sekretarka planu, następnie jako asystent reżysera i drugi reżyser. Współpracowała z Bohdziewiczem przy realizacji „ Zemsty”, ale głównie z Wojciechem Hassem i Januszem Majewskim.

Odznaczona :
Srebrnym Krzyżem Zasługi - 1975 rok

Krzyżem Armii Krajowej - 1994 rok
Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego – 1994 rok

Odeszła na emeryturę niedługo po ogłoszeniu stanu wojennego. Była aktywna działaczką „ Solidarności „( szczególnie po jej delegalizacji ). Wspierała tę działalność finansowo i aktywną pracą. Uczciwość, pracowitość i patriotyzm, to cechy którymi sama się odznaczała i które bardzo ceniła w innych.

 

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 3 odwiedzający (28 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=